Відмова від прийняття декларації

Відмова від прийняття декларації

Андрій Боднарчук, адвокат Адвокатскої компанії «Соколовський і Партнери»

Опубліковано в Газеті «Юридическая практика», № 30 (709) от 26 липня 2011 року. Стаття «Отказ от приема декларации»

З проблемою відмови у прийнятті податкових декларацій сьогодні зіштовхуються чимало платників податків, що загрожує останнім не лише штрафом за несвоєчасну подачу декларації, але й проблемами у відносинах з клієнтами. Причиною негараздів в роботі з клієнтами є ініціативність податкових органів, які часто беруть на себе обов'язок повідомити платника податку – клієнта про неприйняті декларації компанії-постачальника, що, нібито, може створити проблеми і самому клієнту.

Аби не допустити подібних ситуацій, платнику податків, який отримав повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації, слід оскаржувати такі дії податкових органів в судовому порядку. Оскільки підстави для відмови у прийнятті податкової декларації чітко визначені Податковим кодексом України, відмова з будь-яких інших підстав, ніж визначені законом, або ж визнання декларацій недійсними, невизнання декларацій, мають розцінюватися як неправомірні. 
Проблема може ускладнюватись тим, що податковий орган не надсилає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації. В такому випадку, як тільки платнику податків стане відомо про неприйняття декларацій (наприклад від контрагентів), йому слід негайно подавати до податкового органу інформаційний запит з прохання надати інформацію про неприйняті декларації та повідомити причини неприйняття. Якщо ж податковий орган у відповідь на запит повідомить про відмову у прийнятті податкової декларації і причини відмови будуть такими, що непередбачені законом, платнику податків, слід не зволікаючи, звертися до суду з відповідним позовом.
Згідно норм Податкового кодексу України, якщо буде встановлено факт неправомірної відмови у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання податковим органом. Таким чином, визнання, в судовому порядку, відмови у прийнятті декларації неправомірною, в більшості випадків, є ефективним способом захисту порушених прав та інтересів платників податків.


Зразок позовної заяви


Окружний адміністративний суд м. Києва
01601, м. Київ, вул. .Командарма Каменєва, 8

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «_______» (Код ЄДРПОУ ______)
адреса: ___________________________
засоби зв’язку: тел. __________
адреса електронної пошти: _________

Відповідач: Державна податкова інспекція у Н-ському районі міста Києва
адреса: ___________________________
засоби зв’язку: тел. __________
адреса електронної пошти: ____________
 

від «__» березня 2011 року

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання протиправними дій стосовно відмови у прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість

18.02.2011 р. ТОВ «________» (Позивач) у відповідності до вимог Податкового кодексу України подав до ДПІ у Н-ському р-ні. м. Києва (Відповідач) податкову декларацію з ПДВ за січень 2011 року (додаток №1), що підтверджується відміткою про отримання на примірнику податкової декларації Позивача.
17.03.2011 р. на адресу Позивача надійшов лист Відповідача № від 20.02.2011 р. (додаток №2), яким Відповідач повідомив, що податкова декларація Позивача за січень 2011 р. не містить всіх обов'язкових реквізитів, а саме в ній невірно зазначено місцезнаходження платника податків, у зв'язку із чим податкова декларація позивача вважається неподаною.
Тобто, Відповідач, фактично, відмовив Позивачу у прийнятті податкової декларації, Позивач вважає такі дії неправомірними та такими, що порушують його права та інтереси, з огляду на наступне.
У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Пунктом 49.8. статті 49 Податкового кодексу України встановлено, що прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
В податковій декларації з ПДВ за січень 2011 р. Позивач вказав всі обов'язкові реквізити, в тому числі і адресу свого місцезнаходження. Так, у відповідності до Статуту Позивача (додаток №3) та Витягу з ЄДРПОУ (додаток №4) місцезнаходженням Позивача є: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 207, ця ж адреса була вказана Позивачем в спірній податковій декларації.
Згідно п. 49.9. статті 49 Податкового кодексу України, за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби.
Тобто, за умов дотримання Позивачем порядку заповнення та подання податкової декларації, з урахуванням положень ст. 49 Податкового кодексу України, Відповідач зобов'язаний був прийняти спірну податкову декларацію.
Таким чином, Позивач дотримав всіх вимог закону щодо заповнення та подання податкової декларації з ПДВ за січень 2011 р., а відмова Відповідача в прийнятті податкової декларації є неправомірною.
Крім того, у відповідності п. 49.11. Податкового кодексу України, у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації протягом трьох робочих днів з дня її отримання особисто від платника податків.
Згідно пп. 49.9.2. п. 49.9. статті 49 Податкового кодексу України, податкова декларація вважається прийнятою у разі, якщо орган державної податкової служби із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.
Як можна побачити з відбитка штампа відділення поштового зв'язку на конверті в якому надійшов лист № від 20.02.2011 р., зазначений лист був надісланий Відповідачем лише 14.03.2011 р., тобто з порушенням строку встановленого п. 49.11. Податкового кодексу України. Тобто, податкова декларація з ПДВ за січень 2011 р., з урахуванням положень пп. 49.9.2. п. 49.9. статті 49 Податкового кодексу України, вважається прийнятою.
Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).
Оскільки відмова Відповідача у прийнятті спірної податкової декларації була безпідставною, необґрунтованою та вчиненою з порушенням способу передбаченого законодавством, на думку Позивача, такі дії Відповідача повинні бути визнані неправомірними.
У зв'язку із викладеним та керуючись п. 1 ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 18, ч. 1 та ч.2 ст. 19, ч.2. ст.99, п. 1 ч. 2 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу:
• визнати неправомірними дії Державної податкової інспекції у Н-ському районі міста Києва щодо відмови у прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2011 р., поданої ТОВ «________».
Додатки:
1. Копія податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2011 р., поданої ТОВ «________»;
2. Копія листа № від 20.02.2011 р. та поштового конверта;
3. Копія Статуту ТОВ «________»;
4. Витяг з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «________», станом на день подання позову;
5. Копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «________» платником податку на додану вартість;
6. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача;
7. Платіжне доручення про сплату судового збору.

Директор ТОВ «________» В.В. Шевченко