Перевірки суб'єктів господарювання органами внутрішніх справ (міліцією)

Перевірки суб'єктів господарювання органами внутрішніх справ (міліцією)

Владислав Соколовський, керуючий партнер АО "Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери".

В даній публікації здійснений аналіз законодавчих підстав проведення співробітниками органів внутрішніх справ перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

Нормативна база:
Конституція України
Закону України "Про міліцію"
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Останнім часом збільшується кількість перевірок діяльності суб'єктів господарювання співробітниками міліції при чому представники органів внутрішніх справ здійснюючи перевірку діють нахабно нехтуючи приписами закону або трактуючи правові норми на свою користь. Отже спробуємо розібратися, які права мають господарюючі суб'єкти і яким чином зобов'язані діяти міліціонери під час здійснення перевірки.
У відповідності із ст.4 Закону України «Про міліцію» правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.
Статтею19 Конституції України передбачено, що:
«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»
Згідно п.24 ст.11 Закону України «Про міліцію» - міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.
Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.
Отже співробітники органів внутрішніх справ при здійсненні перевірки зобов'язані діяти згідно порядку, який встановлений Кабінетом Міністрів України. Але на даний час такого порядку не має, тому у відповідності із ч.2 ст. 19 Конституції України співробітники міліції не можуть здійснювати перевірку посилаючись виключно на п.24. ст.11 Закону України «Про міліцію».
Ст.2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначено поняття оперативно-розшукової діяльності:
«Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.»
Отже перевірки, які здійснюються міліцією на підставі п.24. ст.11 Закону України «Про міліцію» є складовою частиною оперативно-розшукової діяльності і проводяться для виявлення попередження, припинення та розкриття злочинів, тому проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється на підставі Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
Згідно ч.6 ст.9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» при наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства. В ч.1 цієї ж статті сказано, що: «у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ...»
Таким чином до початку проведення перевірки має бути заведена оперативно-розшукова справа, яка затверджується постановою начальника органу внутрішніх справ.
Узагальнюючи все наведене вище, можна прийти до висновку, що для проведення перевірки співробітники міліції повинні мати направлення, складене у відповідності із п.24. ст.11 Закону України «Про міліцію» та має бути заведена оперативно-розшукова справа номер (який не є службовою таємницею, як досить часто говорять співробітники міліції, приховуючи від підприємців, що перевіряються, відсутність заведеної оперативно-розшукової справи) якої міліціонери повинні повідомити посадовим особам суб'єкта господарювання, що перевіряється.
Слід також зазначити, що протистояти незаконним діям співробітників міліції під час перевірок можуть юристи або адвокати, які мають досвід представництва інтересів клієнтів в ході перевірок контролюючими органами та добре обізнані в законодавстві, тому необхідно звертатись за професійною допомогою, яку надає Адвокатське об'єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери» або в інші досвідчені юридичні фірми та адвокатські компанії.