Нові критерії для здійснення перевірок

Нові критерії для здійснення перевірок

Грищенко Василь Миколайович, юрисконсульт АО «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери»

В цій статті визначено перелік деяких сфер господарської діяльності, стосовно яких протягом 2008 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів (перевірок) та перелік питань для їх здійснення.

Вже майже два роки діє Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877 від 05.04.2007 р. Відповідно до положень ст. 5 даного Закону органи державного нагляду (контролю) повинні визначати у віднесеній до їхнього відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю). Досить велику кількість таких критеріїв було затверджено протягом 2008 року. В ч. 3 ст. 22 Закону України № 877 встановлено, що якщо у встановлений цим Законом строк не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) з боку органів державної влади, на яких розповсюджується дія Закону України № 877, не частіше одного разу на п'ять років. Тому без зайвих пояснень стає зрозумілим, що знання та правильне тлумачення цих критеріїв надзвичайно важливе для суб'єктів господарської діяльності, адже в них визначається періодичність проведення перевірок суб'єктів господарювання в тій чи іншій сфері. Якщо ж критеріїв в певній сфері до цього часу не розробили, то суб'єкт господарювання може обґрунтовано вимагати від державних органів, які проводять перевірки, керуючись в тому числі Законом України № 877, перевіряти його не частіше одного разу на п'ять років.
Наведемо деякі галузі діяльності та сфери, в яких прийнято критерії протягом 2008 р.:
1). Щодо діяльності суб'єктів господарювання у галузі електроенергетики та теплопостачання чинна Постанова КМУ № 75 від 22.02.2008 р. Вказаною Постановою до суб'єктів з незначним ступенем ризику віднесено промислових споживачів теплової енергії та їх виробничі об'єкти та ін., їх перевірка має проводитись один раз на п'ять років.
2). Щодо ступенів ризику господарської діяльності для навколишнього природного середовища прийнято Постанову КМУ № 212 від 19.03.2008 р. До середнього ступеню ризику згаданою Постановою віднесено суб'єкти господарювання за наявності у них об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, в обігу яких перебувають небезпечні речовини ІІІ і ІV класу небезпеки та/або при провадженні ними діяльності, що спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферу в обсязі близько 5 тис. тонн/рік, водоспоживання і водовідведення - до 25 тис. м3/рік, їх перевірка має проводитись не частіше одного разу на три роки.
3). У сфері формування встановлення та застосування цін (тарифів) прийнято Постанову КМУ № 483 від 21.05.2008 р., якою визначено, що до середнього ступеню ризику з періодичністю проведення перевірок один раз на два роки віднесено суб'єктів господарювання, які реалізують продукцію, товари і послуги в обсязі, що не перевищує 500 тис. грн. на рік.
4). Щодо господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) діє Постанова КМУ № 747 від 27.08.2008 р.
5). Щодо діяльності суб'єктів господарювання у сфері автомобільного транспорту чинна Постанова КМУ № 790 від 03.09.2008 р.
6). Щодо господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном діє Постанова КМУ № 1013 від 19.11.2008 р., якою визначено, що перевірки суб'єктів, що займаються посередництвом у працевлаштуванні за кордоном здійснюються не частіше одного разу на рік.
7). Щодо господарської діяльності у сфері фізичної культури та спорту прийнято Постанову КМУ № 1097 від 17.12.2008 р., якою до середнього ступеню ризику віднесено суб'єктів, що здійснюють організацію та проведення занять фізичною культурою і масовим спортом, з періодичністю перевірок не частіше одного разу на три роки.
8). Щодо господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг) прийнято Постанову КМУ № 1164 від 27.12.2008 р. В цій Постанові види господарської діяльності розподілено згідно з «Класифікацією видів економічної діяльності», затвердженою Наказом Держспоживстандарту України № 375 від 26.12.2005 р., причому переважну їх більшість віднесено до високого ступеню ризику з періодичністю проведення перевірок не частіше одного разу на рік. До середнього ступеню ризику з періодичністю проведення перевірок не частіше одного разу на два роки віднесено господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені в таких розділах ДКПП:
а). Продукція промислова інша (інструменти музичні, продукція обробки металевих і неметалевих відходів);
б). Послуги з оптової торгівлі несільськогосподарськими проміжними продуктами, відходами і брухтом;
в). Послуги транспорту, складського господарства і зв'язку (організація вантажних перевезень, послуги поштові та кур'єрські, послуги засобів зв'язку).
До незначного ступеню ризику з періодичністю проведення перевірок не частіше одного разу на три роки віднесено суб'єктів, що провадять такі види господарської діяльності:
а). Послуги посередників у торгівлі;
б). Послуги із здавання у найм машин, в т.ч. транспортних засобів, прокат побутових товарів і предметів особистого користування;
в). Інші послуги.
Це лише частина всіх критеріїв, затверджених КМ України протягом 2008 року. Як бачимо, знання про подібні нормативно-правові акти конче важливі для суб'єктів господарювання, які хочуть всіма законними засобами боротися з неправомірними намаганнями «перевіряти» їх діяльність, з усіма витікаючими з цього наслідками, чим так часто грішить більшість співробітників органів державної влади. Для того ж, щоб розтлумачити правомочність проведення перевірок, допомогти уникнути можливих негативних наслідків та вирішити всі інші питання, необхідно звертатись за професійною допомогою, яку надає Адвокатське об'єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери», здійснюючи представництво інтересів клієнтів в ході перевірок контролюючими органами.
Для повної ж упевненості в тому, що Ваша діяльність приноситиме Вам дохід, а не проблеми, які обов'язково знайдуться (адже бюджет держави треба наповнювати будь-якими способами) при роботі контролюючих органів, для максимально швидкої реакції, аж до виїзду фахівців Адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери» на місце проведення перевірки Ви маєте можливість отримання юридичної допомоги при здійсненні адвокатською компанією комплексного юридичного обслуговування.
Адже, не слід забувати, що дешевшим і для гаманця, і для нервів є попередження виникнення негативних ситуацій, аніж робота з подолання різних, часто дуже неприємних та неочікуваних, наслідків перевірок.