Анулювання реєстрації платника ПДВ

Анулювання реєстрації платника ПДВ

Наталія Куриленко, керівник податкової практики Адвокатської компанії «Соколовський і Партнери»

Опубліковано в газеті «Юридическая практика» № 34 (713) від 23 серпня 2011 року. Стаття «Анулювання реєстрації платника ПДВ»

Анулювання реєстрації платника податку на додану вартість на сьогоднішній день є досить актуальною проблемою. Це може призвести, як до припинення діяльності компанії (контрагентам просто невигідно працювати з неплатником ПДВ), так і до сплати податкових зобов'язань, згідно із пунктом 184.7 статті 184 Податкового кодексу України (ПК), при проведенні умовної поставки товарів та необоротних активів, що залишилися в обліку в останньому звітному періоді (при покупці яких суми ПДВ було включено до податкового кредиту). Також, підприємство можуть позбавити свідоцтва платника ПДВ без його відома, а бухгалтерія компанії, не знаючи про це, буде продовжувати здійснювати продажу, виписуючи своїм контрагентам податкові накладні, які не надають право на податковий кредит з ПДВ. 
Підстави для скасування реєстрації платника ПДВ чітко визначені Податковим кодексом, а порядок її проведення визначено Положенням, затвердженим наказом Державної податкової служби України (ДПС) від 22.12.2010 N978 зареєстроване в Мін'юсті за № 1400/18695. Анулювання з будь-яких інших підстав, крім тих, що вказані в законі, і на порушення порядку, передбаченого Положенням, є неправомірним. 
За правовою допомогою до нашої адвокатської компанії найчастіше звертаються платники податків, яким органи ДПС скасували реєстрацію без наявності будь-яких законних підстав, використовуючи підпункт «ж» пункту 184.1 статті 184 ПК України, згідно якого реєстрація анулюється у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. Саме така причина для позбавлення свідоцтва платника ПДВ слугувала підставою для подання до суду позовної заяви. 
Аналіз практики нашої адвокатської компанії, по спорах пов'язаних з анулюванням реєстрації платника ПДВ, показав, що суд в даному випадку, є ефективним способом захисту порушеного права.  


Зразок позовної заяви


 

Окружний адміністративний суд м. Києва
01601, м. Київ, вул.Командарма Каменєва, 8

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «А» (Код ЄДРПОУ 00000000)
поштова адреса: Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери» 03141 м.Київ, вул.Клінічна, буд.25
засоби зв’язку: тел. (044) 495-19-28
адреса електронної пошти: www.pravo@splf.ua

Відповідач: Державна податкова інспекція у Дніпровському районі міста Києва
Поштова адреса: 02094, м. Київ, б-р. Верховної ради, 24б 
засоби зв’язку: тел. 044-573-23-53
адреса електронної пошти:позивачу не відома

від «10» липня2011 року

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання протиправним та нечинним рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

3 липня 2011 р. ТОВ «А» (надалі - Позивач) з інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України дізнався про анулювання його реєстрації, як платника податку на додану вартість (додаток №1).
7 липня 2011 р. на адресу Позивача надійшов конверт від Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва (надалі – Відповідач), із рішенням про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 01.07.2011 №* (додаток №2), в якому вказано, що згідно баз даних органів ДПС, Позивач не знаходиться за його місцезнаходженням, що підтверджується довідкою податкової міліції №** від 30.06.2011 та є підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість згідно підпункту «ж» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України.
У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Підпунктами «а»--«и» пункту 184.1 статті 184 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України передбачені випадки анулювання реєстрації платника податку. Так, підпунктом «ж» цього пункту передбачено, що реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо:
«в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу».
У відповідності до розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України розроблене Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Державної податкової служби України від 22.12.2010 N978 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за N1400/18695 (надалі Положення №978). Положенням №978 визначається, зокрема, порядок анулювання реєстрації платників податку на додану вартість. Так, у відповідності до підпункту 5.2.11. підпункту 5.2. пункту 5 Положення №978, рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей); такими документами є: 
«Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава - підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу) .»
Згідно частини першої та четвертої статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України: 
«1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування.
4. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.»
З огляду на викладене, єдиним належним та допустимим доказом, що свідчить про наявність підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, згідно підпункту «ж» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України – є повідомлення державного реєстратора із відомостями з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Позивач, надає суду довідку з Єдиного державного реєстру від 10.07.2011 року (додаток №3), яка підтверджує наявність відомостей про місцезнаходження Позивача на дату прийняття Відповідачем рішення про анулювання реєстрації Позивача, як платника податків.
Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).
Оскільки рішення Відповідача про анулювання реєстрації Позивача, як платника податку на додану вартість від 01.07.2011 №*, є безпідставним, необґрунтованим та вчиненим із порушенням підстав та способу передбаченого законодавством, на думку Позивача, рішення Відповідача повинно бути визнано неправомірним та скасовано.
У зв'язку із викладеним та керуючись п. 1 ч.3 ст.2, п. 1 ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 18, ч. 1 та ч.2 ст. 19, ч.2. ст.99, п. 1 ч. 2 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу:
визнати протиправним та нечинним рішення Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 01.07.2011 №*, в повному обсязі.

Додатки:
1. Прінт-скрін з офіційного веб-сайту Державної податкової служби України про анулювання реєстрації ТОВ «А», як платника ПДВ (1 арк.).
2. Копія рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість №* від 01.07.2011 (2 арк.).
3. Довідка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «А», станом на день подання позову (__ арк.).
4. Копія Статуту ТОВ «А» та копія протоколу про призначення директора(__ арк.).
5. Копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «А» платником податку на додану вартість;
6. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача(__ арк.).
7. Платіжне доручення про сплату судового збору (1 арк.).
8. Довіреність представника (1 арк.).

Представник ТОВ «А»
за довіреністю, адвокат 
АО «АК «Соколовський і Партнери» Боднарчук А.Я.