Змінено порядок перевірок дотримання трудового законодавства

Змінено порядок перевірок дотримання трудового законодавства

31 грудня 2019 року вступила в дію постанова №1132 Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», якою внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю («Порядок»), прийнятого 21 серпня 2019 року. 

Серед суттєвих змін, що вносяться є розширення переліку підстав для візиту інспектора праці, а саме: доручення Прем'єр-міністра України; звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; запит народного депутата; невиконання вимог припису інспектора Держпраці. 

Також інспекторам праці надано право під час проведення інспекційних відвідувань із питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно та в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, у яких використовують найману працю. Водночас, обмежено дію Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» під час застосування заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Однак, якщо раніше для проведення інспекційного відвідування інспектору достатньо було пред'явити службове посвідчення, то тепер, крім цього, на вимогу об'єкта відвідування інспектор повинен пред'явити направлення на його проведення і зробити запис в журналі реєстрації перевірок. Проте, із вимог пункту 8 Порядку зазначений вище обов’язок інспектора випливає лише перед підписанням акта інспекційного відвідування, що складається за результатами перевірки. 

В свою чергу, підпункт 7 пункту 13 Порядку говорить, що під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право перед підписанням акта інспекційного відвідування бути поінформованим про свої права та обов’язки, що саме по собі вказує «інквізиційність» перевірок.

На думку юрисконсульта адвокатської компанії «Соколовський і партнери» Олександра Лисича, зазначені вище неузгодженості та суперечність Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» можуть слугувати підставами для визнання протиправним та скасування Порядку, як в цілому так і його окремих положень.ё