Змінено порядок отримання (вручення) рекомендованих листів з позначкою “Судова повістка”

Змінено порядок отримання (вручення) рекомендованих листів з позначкою “Судова повістка”

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р.№1149 внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку.

Так, зазначеною Постановою змінюється порядок вручення рекомендованих поштових відправлень для фізичних та юридичних осіб.

Для фізичних осіб:

  1. Рекомендовані повідомлення з Позначкою «Судова повістка» вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з ним.

  2. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім’ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка”.

  3. Після інформування про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», адресат повинен з’явитись для одержання рекомендованого листа  протягом трьох робочих днів. 

  4. Якщо адресат не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду. У такому випадку суд може продовжити розгляд справи за відсутності сторони, яку викликали, оскільки вважається, що судове повідомлення вручене їм належним чином.

Для юридичних осіб:

  1. Рекомендовані поштові відправлення з позначкою «Судова повістка», адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис.

  2. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

В разі неотримання та повернення судових повісток, розгляд справ в суді може здійснюватися без участі за відсутності сторони, яку викликали (її представника/адвоката), оскільки вважається, що судове повідомлення вручене їм належним чином, що негативним чином може відобразитися при вирішенні спорів.

На думку юрисконсульта адвокатської компанії «Соколовський і партнери» Олександра Лисича, для уникнення можливих негативних наслідків, всі юридичні особи повинні мати особу (за власним місцезнаходженням), уповноважену на одержання поштової кореспонденції під розпис, а фізичні особи - здійснювати перевірку поштових скриньок кожні три робочі дні.

Окрім цього, слід врахувати, що надання послуг поштового зв'язку юридичним особам здійснюється на договірних засадах. Тому, юридичним особам необхідно перевірити наявність договорів з Укрпоштою, їх дію та у разі відсутності/закінчення строку дії - укласти/переукласти відповідні договори.