Затверджено план комплексних перевірок підприємств у 2020 році

Затверджено план комплексних перевірок підприємств у 2020 році

15 листопада 2019 року Державна регуляторна служба України наказом № 196 затвердила план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.

Відповідно до затвердженого плану, в наступному році планується проведення 32 216 комплексних заходів державного (нагляду) контролю, що майже на 2000 заходів контролю більше, аніж було заплановано в 2019 році.

Так, комплексний захід державного нагляду (контролю) є плановим заходом контролю, підставою для проведення якого є внесення різними контролюючими органами одного і того ж суб’єкта господарювання до своїх річних планів перевірок, відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Тобто, якщо підприємство внесено до планів перевірок різних контролюючих органів, таке підприємство чекає комплексна перевірка. 

Перевірити, чи включено саме Ваше підприємство до плану комплексних заходів державного нагляду (контролю), можливо за посиланням.

Звертаємо увагу, що комплексний захід державного нагляду (контролю) здійснюється одночасно всіма контролюючими органами, до планів яких внесено такий суб’єкт господарювання.

В свою чергу, відповідний комплексний захід державного нагляду (контролю) може бути проведеним виключно один раз на рік, а всі контролюючі органи в планах яких була перевірка відповідного суб’єкта господарювання, можуть провести таку виключно у строки, встановлені планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік.

Строк здійснення комплексного заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а для мікро- та малих підприємств – 5 робочих днів.