Введено зміни до системи ринкового нагляду

Введено зміни до системи ринкового нагляду

12 грудня 2019 року Верховною радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» (далі – Закон). 

Так, вищенаведеним Законом було внесено зміни до ряду законодавчих актів, а саме:  Господарського кодексу України, законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Закон спрямований на вдосконалення системи державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка розповсюджується та вводиться в обіг на території України та, з моменту набуття ним чинності, запровадить у чинному законодавстві України наступні зміни.

Органи державного ринкового нагляду (контролю) у сфері нехарчової продукції при здійсненні контролюючих заходів не будуть підвідомчі загальному закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та повністю вийдуть з-під юрисдикції такого.

В свою чергу, порядок здійснення заходів контролю у сфері нехарчової продукції буде проводитись виключно на підставі Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Так, вагомою зміною, яку буде внесено Законом  є надання суб’єктам господарювання права під час здійснення контролюючих заходів отримувати безоплатну консультативну допомогу від посадових осіб ринкового нагляду та контролю, з метою запобігання порушенням прав суб’єктів. В свою чергу, у разі необхідності, посадові особи контролюючих органів зобов’язані надавати суб’єкту господарювання, безоплатну консультативну допомогу.

З 26 березня 2020 року в Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» поняття «документальна перевірка» буде замінено на «перевірку документів». Отже, після вищенаведеної дати, дії органів ринкового нагляду (контролю) у сфері нехарчової продукції щодо «документальної перевірки» будуть незаконними, а проведенню підлягатиме «перевірка документів».

Зокрема, змінено порядок перевірки характеристик продукції (були невиїзні) проводяться, які з дати набрання чинності Законом, будуть проводитись: 

  • у торговельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання; у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію); 

  • за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб; 

  • у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції; 

  • за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.

Також, Законом передбачається, що під час перевірки характеристик продукції, контролюючі органи матимуть право вимагати  супровідну документацію, що додається до відповідної продукції, однак, лише в обсязі, що необхідний для встановлення ланцюга постачання продукції.

Зокрема, Законом збільшено строки проведення виїзної перевірки характеристик продукції, та визначено, що її строк не може перевищувати чотирьох (було 2) робочих днів у розповсюджувача продукції, а у виробника такої продукції - п’яти (було 3) робочих дні.

Також, Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» доповниться ст. 291 , яка регулюватиме можливість застосування обмежувальних заходів щодо продукції, що відповідає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів

Зокрема, збільшено відповідальність суб’єктів господарювання, та встановлено, що до суб’єктів господарювання застосовуються адміністративно господарські санкції у вигляді штрафу, у разі:

  • введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик  - у розмірі 102 000 грн. (було від 25 500 до 34 000), а за повторне протягом періоду від одного року до трьох років вчинення такого самого порушення, - у розмірі 340 000 грн. (було від 42 500 до 85 000).

  • ведення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам - у розмірі  51 000 грн. (було від 8 500 до 17 000), а за повторне протягом періоду від одного року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі 102 000 грн. (було від 17 000 грн. до 15 000 грн.);

  • до розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, у розмірі 34 000 грн. , а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, - у розмірі 68 000 грн.