Встановлено порядок отримання допомоги для бізнесу з виплати заробітної плати на період карантину

Встановлено порядок отримання допомоги для бізнесу з виплати заробітної плати на період карантину

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” з 12.03.2020 на усій території України установлено карантин. Запровадження карантинних заходів веде за собою зниження ділової і економічної активності, згортання виробництва та гальмування економічних процесів, що негативно впливає на розвиток економіки та веде до її падіння.

В таких умовах роботодавці вимушені або звільняти своїх працівників або відправляти їх у відпустки без збереження заробітної плати, що спричиняє скорочення попиту на робочу силу та призведе до зменшення кількості зайнятого населення та збільшення безробіття.

З метою збереження зайнятості, посилення соціального захисту працівників, недопущення суттєвих втрат рівня їх доходів, запобігання зростанню безробіття під час карантину Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” внесені зміни до Закону України „Про зайнятість населення”, що передбачають надання працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності роботодавця.

Задля визначення механізму реалізації права на допомогу по частковому безробіттю на період карантину, передбаченого статтею 47-1 Закону України «Про зайнятість населення», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року № 306 було затверджено Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (надалі – Порядок).

Згідно з Порядком, право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають працівники, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію або знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати або працюють за сумісництвом).

Водночас, допомога по частковому безробіттю на період карантину встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (4723 грн.).

Однак, зазначена допомога надається опосередковано (через роботодавця) і лише працівникам суб’єктів малого та середнього підприємництва (річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України).

Так, для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець має звернутися до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.