Врегулювання трудових відносин по-новому: чого чекати?

Врегулювання трудових відносин по-новому: чого чекати?

На сьогоднішній день,норми Кодексу Законів про працю 1971 року вже надто застаріли та не відповідають сучасним потребам, а тому складно адаптуються до правового середовища в Україні.

Саме тому, вже декілька разів за поданням Кабінету міністрів України у Верховній раді України було зареєстровано проєкт закону «Про працю», яким планується запровадити нове трудове законодавство.

В свою чергу,  Федерація професійних спілок України зазначила, що наведений вище проект закону позбавляє правового захисту працівників, а профспілкові організації не зможуть їх захищати і відповідний проект закону був відкликаний Кабінетом міністрів України.

Однак, 19.06.2020 року Кабінетом міністрів України було повторно подано доопрацьований проект закону «Про працю» (далі – проект закону) на погодження до Федерації професійних спілок України, що свідчить про бажання законотворців кардинально змінити регулювання трудових правовідносин. 

Чого ж очікувати від такого проекту закону «Про працю»?

 1. Визначення ознак трудових відносин.

Так, проектом закону визначено, що наявність трудових відносин може встановлюватись наступними ознаками:

- робота виконується (а послуги надаються) визначеною особою, в інтересах якої виконується робота/послуги;

- виконання роботи (надання послуг) особою, яка має конкретну кваліфікацію, професію, посаду та під контролем особи, і інтересах якої така робота (послуги) виконуються;

- роботи (послуги) що виконуються, аналогічні за змістом до роботи, що виконується працівниками роботодавця;

- особі за виконану роботу (надані послуги) регулярно виплачується винагорода в грошовій або натуральній формі;

- тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконується робота (послуги надаються).

 

 1. Запроваджено нові виді трудових договорів.

Проектом закону передбачається можливість укладення семи видів трудових договорів, а саме:

 • строковий;

 • короткостроковий;

 • безстроковий;

 • сезонний;

 • учнівський трудовий договір;

 • з нефіксованим робочим часом;

 • трудовий договір з домашнім працівником.

 

 1. Відсутність трудових книжок.

З набранням чинності законом, облік трудової діяльності працівників буде здійснюватися в електронні формі - Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхуванням. Тоді як ведення трудових книжок буде здійснюватись за домовленістю між працівником і роботодавцем, в які буде дублюватись інформація з наведеного вище реєстру.

 

 1. Збільшення тривалості щорічної оплачуваної відпустки.

Так, тривалість щорічної відпустки планується збільшити до 28 робочих днів за кожен відпрацьований робочий рік.

 

 1. Запроваджується відповідальність за затримку розрахунків з працівником.

Так, якщо строки виплати заробітної плати будуть затримані більше ніж на 15 календарних днів, роботодавець зобов’язується сплатити працівнику пеню у розмірі 0,05 % від суми боргу за кожен день відповідної затримки.

 

 1. Розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця.

Проект закону передбачає право роботодавця з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, у разі якщо останній відмовляється від зміни істотних умов трудового договору, зокрема через причини технологічного, структурного, економічного чи аналогічного характеру.

Про відповідне рішення роботодавець письмово повідомляє працівника письмово, або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку у наступні строки:

 • Не менше ніж за 15 днів, у разі якщо працівник працює у даного роботодавця не більше 6 місяців.

 • Не менше ніж за 30 днів, у разі якщо працівник працює у даного роботодавця більше 6 місяців.

 • Не менше ніж за 60 днів, у разі якщо працівник працює у даного роботодавця більше 5 років.

 • Не менше ніж за 90 днів, у разі якщо працівник працює у даного роботодавця більше 10 років.

Тоді як за домовленістю сторін, такі строки можуть бути змінені грошовою компенсацією у визначеному трудовим договором розмірі, але не менше подвійного середньоденного заробітку працівника за один робочий день зменшення строку такого повідомлення.

В свою чергу, без згоди працівника наведені вище строки можуть бути змінені грошовою компенсацією у сумі, що не менше потрійного середньоденного заробітку працівника за один робочий день зменшення строку такого повідомлення.

Беручи до уваги наведене вище, даний проект закону намагається збалансувати інтереси працівників та роботодавців тим самим забезпечивши їх рівність. В свою чергу, прийняття нового законодавства у сфері трудових правовідносин є вкрай необхідним, оскільки діюче законодавство не пристосоване до сьогодення.