Владислав Філатов розповів про зміни у корпоративному законодавстві

Владислав Філатов розповів про зміни у корпоративному законодавстві

12 липня 2018 року Владислав Філатов, партнер адвокатської компанії “Соколовський і партнери”, керівник практики антикризового управління активами та банкрутства підприємств провів майстер-клас для компаній-членів Конфедерації будівельників України, присвячений  новому Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: «Чому тепер директор має віддавати своє майно за борги підприємства?».

Було відзначено загальні тенденції забезпечення ведення відповідального бізнесу, виконання судових рішень, погашення боргів, контролю за діяльністю керівників (директора або дирекції) та притягнення органів управління товариства до відповідальності.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 (далі Закон № 2275), який набрав чинності 17.06.2017, удосконалив регулювання відносин, які пов’язані із створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, зокрема, шляхом забезпечення балансу між можливістю керівника свободно приймати управлінські рішення та можливістю учасників здійснювати ефективний контроль за діяльністю керівника.

Серед недоліків законодавства, які вирішено Законом № 2275, були відзначені наступні:

  • відсутність належного механізму контролю за діяльністю директора виконавчого органу та притягнення до відповідальності його членів, що  призводило, з одного боку, до надмірного втручання учасників в управлінські процеси, а, з іншого боку, до залишення безкарними зухвалі зловживання керівників;

  • відсутність механізму вчинення правочинів із заінтересованістю призводило до вилучення прибутків товариств та інвестованих учасниками коштів недобросовісними керівниками або контролюючими учасниками, формування атмосфери взаємної недовіри між учасниками та виведення активів при перших ознаках фінансових проблем та позбавлення кредиторів будь-яких шансів отримати навіть часткове задоволення своїх вимог.

Також на заході було розглянуто межі і строки притягнення учасників та керівників товариства до субсидіарної (додаткової) відповідальності за порушення зобов’язань товариством; особливості складання статуту Товариства за новими правилами, що передбачає широке коло можливостей для регулювання діяльності Товариства; кваліфікаційні вимоги до керівника Товариства.

Окремо Владислав Філатов зупинився на наслідках для директора (дирекції), у разі не інформування учасників про наявність та масштаби фінансових проблем у товариства. Зокрема, Закон № 2275-VIII встановлює обов‘язок виконавчого органу товариства (директора або дирекції) скликати загальні збори у випадку зниження більш ніж на 50 відсотків вартості чистих активів товариства, порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року.

Загальні збори мають відбутися мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження, а до порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. У разі порушення цього обов’язку встановлена субсидіарна (додаткова) відповідальність членів виконавчого органу товариства (директора або дирекції) за зобов’язаннями товариства.

Владислав Філатов наголосив, що з введенням в дію нового закону про ТОВ, керівнику потрібно більш ретельно ставитись до виконання своїх обов’язків, а учасникам – приймати активну участь у житті підприємства та з відповідальністю ставитись до вибору особи, що буде виконувати керівні функції на підприємстві.