В Україні можуть запровадити біржову торгівлю електроенергією для всіх учасників ринку електроенергії

В Україні можуть запровадити біржову торгівлю електроенергією для всіх учасників ринку електроенергії

12 березня 2019 року з метою розвитку конкуренції та прозорого формування ціни на електричну енергію, Антимонопольний комітет України звернувся до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України із пропозицією розробити та внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проект постанову щодо запровадження біржової торгівлі електричною енергією, з можливістю реалізації електричної енергії на біржі, не тільки підприємствами, частка держави у статутному капіталі яких становить 50% та більше, а й інших учасників ринку електричної енергії.

У своїй пропозиції конкурентне відомство  зазначає про необхідність організації торгівлі електричною енергією на єдиному електронному майданчику, дрібними лотами, з дотриманням принципу анонімності, можливості участі в електронних біржових торгах підприємств недержавної форми власності та іноземних трейдерів.

Враховуючи кращі Європейські практики, за рахунок біржової торгівлі можливо створити конкурентне середовище на ринку, усунути прояви цінової дискримінації, монопольного тиску та тіньових схем ринкових транзакцій.  

Отже, за умови прийняття Кабінетом міністрів України відповідного законодавчого акту щодо запровадження біржової торгівлі на ринку двосторонніх договорів, ціна на електричну енергію на ринку двосторонніх договорів буде ринковою, тобто такою що сформована в умовах вільної конкуренції.

Нагадаємо, що з 1 липня 2019 року в Україні почне діяти нова модель ринку електричної енергії,  в основу якої покладено конкуренцію та прозорість при ціноутворенні на електричну енергію. В новій моделі ринку торгівля електричної енергією здійснюватиметься за двосторонніми договорами та на утворених сегментах ринку.  Закон України «Про ринок електричної енергії» визначає право учасників ринку вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори в довільній  формі на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням встановлених законом обмежень. При цьому, для відкритості та прозорості операцій на ринку двосторонніх договорів, передбачено проведення електронних аукціонів за участі виробників електроенергії, частка держави  у статутному капіталі яких становить 50% та більше. В той час, як Закон не запроваджує біржові торги електричною енергією на ринку двосторонніх договорів для інших виробників електроенергії, які не мають державної частки в статутному капіталі. Однак для того щоб забезпечити реальну конкуренцію на ринку двосторонніх договорів,  рівний доступ до біржових торгів електричною енергією повинен надаватися всім виробникам електроенергії, незалежно від форми власності.