Тетяна Лисовець розповіла про виконання рішень ЄСПЛ

Тетяна Лисовець розповіла про виконання рішень ЄСПЛ

21 жовтня 2020 року Тетяна Лисовець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Соколовський і партнери» взяла участь у дискусії «Проблеми та перспективи виконання міжнародних судових рішень в сфері енергетики в Україні», в якій розкрила тему виконання судових рішень в ЄСПЛ в економічних спорах. 

Як зазначила Тетяна, з 1997 року у нас з’явилася нова реальність – Україна приєдналася до Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Спочатку нею користувалися тільки громадяни, але згодом активно почав використувати для юридичного захисту і бізнес. Здебільшого, бізнес посилається на ст.6 конвенції («Право на справедливий суд»), ст. 13 («Право на ефективний засіб юридичного захисту») та Статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, в якій зазначається, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Механізм звернення до Європейського суду з прав людини досить простий, його регулюють два закони:

  • «Про виконання рішень та застосування  практики Європейського суду з прав людини»;

  • «Про виконавче провадження».

Рішення виконуються у такий спосіб:

  • виплати стягувачеві відшкодування;

  • вжиття додаткових заходів  індивідуального  характеру;

  • вжиття заходів загального характеру.

Тетяна зазначила, що отримання рішень ЄСПЛ має кілька важливих переваг:

  • рішення є виконавчим документом;

  • є обов’язковим до виконання Україною;

  • виконується виключно Державною виконавчою службою;

  • його виконання не залежить від подання Стягувачем заяви про виплату відшкодування;

  • сума справедливої сатисфакції стягується з Державного бюджету України.

З приводу виконання рішень ЄСПЛ Тетяна зазначила що встановлено чіткий строк – три місяці  з моменту набрання рішення статусу остаточного. У разі порушення цього строку – виплачується пеня. 

Оцінюючи ймовірність виконання рішень ЄСПЛ у 2020 році, Тетяна звернула увагу на дуже низьку суму, яка на цей рік запланована в бюджеті – 42 млн грн на виконання рішень міжнародних судів, в яких програла Україна. Це в той час як 500 млн грн виділено на представлення інтересів держави в міжнародних судах.