Спливає строк на подачу підприємствами інформації про КБВ та структуру власності

Спливає строк на подачу підприємствами інформації про КБВ та структуру власності

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон №361), який зобов’язує всіх юридичних осіб подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі - Наказ про структуру власності), а саме до 11 жовтня 2021 року включно.

Таким чином, для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ та структуру власності державному реєстратору, у строк до 11 жовтня 2021 року, необхідно подати:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;

- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Пакет документів на оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ та структуру власності подається, в письмовому вигляді, директором або повіреним (за умови наявності нотаріально посвідченої довіреності).

Так як у підприємств залишилось зовсім небагато часу для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ та структуру власності, радимо не зволікати, оскільки вас чекатимуть певні труднощі.

По-перше, хоча положення  про форму та зміст структури власності містить інформацію про можливість подання відомостей про КБВ в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», на практиці це зробити неможливо, оскільки процедура такого подання станом на сьогодні досі не налагоджена.

По-друге, хоча на сайті Міністерства фінансів України, у формі презентації опубліковано зразки складання схематичного зображення структури власності, на практиці деяким держреєстраторам  цієї інформації замало, тому останні витребують додаткову інформацію, зокрема,  підтвердження відсутності будь-яких інших КБВ тощо.

По-третє, якщо юридична особа подає держреєстратору інформацію про КБВ та структуру власності до 11 жовтня 2021 року, адміністративний збір стягуватись не буде, але в будь-якому випадку доведеться заплатити нотаріальні витрати по засвідченню копій паспортів засновників чи інших документів, якщо вони складені іноземною мовою і потребують перекладу та засвідчення копій. 

По-четверте, неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 - 51000 гривень).

Тому задля вчасної подачі відомостей про КБВ та структуру власності, виправлення помилок, у разі їх виникнення та уникнення штрафних санкцій, готувати та подавати відомості держреєстратору потрібно вже сьогодні.

Крім цього, на майбутнє, також звертаємо увагу, що відповідно до положень Закону №361, з 2022 року підприємствам щорічно потрібно буде підтверджувати відомості про КБВ (протягом 14 календарних днів з моменту закінчення звітного року), шляхом подачі держреєстратору заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (форма 6).

Практики