Розширено перелік відкритої інформації про бенефіціарів

Розширено перелік відкритої інформації про бенефіціарів

26 липня 2021 року Міністерство юстиції України видало Наказ №2640/5, в якому розширено перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. 

Оприлюдненню тепер підлягають:

  • перелік засновників (учасників) юридичної особи із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (за наявності), країни громадянства, місця проживання, якщо засновник - фізична особа, або найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;
  • розмір частки засновника (учасника);
  • прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), країна громадянства і місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або обґрунтована причина його відсутності;
  • інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення угоди, предметом якої є частка учасника в статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;
  • щодо фізичних осіб - підприємців з'явиться ознака створення фізичною особою-підприємцем сімейного фермерського господарства.