Ретроспективні зміни «зеленого» тарифу – аналіз законопроекту

Ретроспективні зміни «зеленого» тарифу – аналіз законопроекту

3 липня 2020 р. Верховна  Рада у першому читанні прийняла законопроект № 3658  «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Команда практики енергетики адвокатської компанії «Соколовський і партнери» дала правовий аналіз документу:

«Законопроект, серед іншого, обмежує строки введення в експлуатацію нових СЕС для отримання «зеленого» тарифу, шляхом їх зменшення до 01.08.2020.

Зазначаємо, що наведені положення законопроекту суперечать принципу правової визначеності, який є складовою верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституці України, а також ст. 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини щодо мирного володіння майном.

Так, ст. 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини визначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Концепція  «майна» в розумінні статті 1 Першого протоколу має автономне тлумачення, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві. Певні права та інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися правом власності, а отже, і «майном»(постанова Верховного суду від 03.06.2020 у справі № 369/4085/16-ц).

Закон має бути доступним та передбачуваним, тобто вираженим з достатньою точністю, щоб дати змогу особі в разі необхідності регулювати його положеннями свою поведінку (рішенні від 13.12.2001 у справі «Церква Бессарабської Митрополії проти Молдови»).

В свою чергу, чинні положення національного законодавства потрібно формулювати так, щоб вони були достатньо доступними, чіткими і передбачуваними у практичному застосуванні. Якість закону вимагає, щоб він був доступний для даної особи і вона також могла передбачити наслідки його застосування до неї та щоб закон не суперечив принципові верховенства права (справа «Ґавенда проти Польщі» від 14.03.2002).

Таким чином, скорочення строків введення в експлуатацію нових СЕС порушує принцип правової визначеності, тим самим нівелюючи передбачуваність закону. Адже, покладаючись на наведений принцип та інвестуючи в будівництво СЕС, інвестори отримували декілька років на замовлення обладнання, будівництва станції, проходження регуляторних процедур та  введення сонячних та вітрових електростанцій в експлуатацію з правом продавати електроенергію за «зеленим» тарифом. Однак, у разі прийняття законопроекту, інвесторами будуть втрачені інвестиції та не буде отримано очікуваний прибуток.

Частиною 1 ст. 18 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено, що «держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів».

Тоді як ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено наступне:

«Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій… Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України...»

Статтею 10 Європейської Енергетичної Хартії визначено, що «ні в якому разі щодо таких капіталовкладень не повинен надаватися режим,  менш  сприятливий,  ніж  цього  вимагає міжнародне  право,  включаючи  зобов’язання  за  договором.  Кожна Договірна Сторона дотримується  будь-яких  зобов’язань,  які  вона прийняла  щодо  інвестора чи капіталовкладення інвестора будь-якої іншої Договірної Сторони».

В ЗМІ з’явилась інформація про те, що народні депутати України збирають підписи за призначення позачергового засідання на 14 липня 2020 р. Серед питань, які вони мають розглядати 14 липня вказаний законопроект № 3658. Разом з тим, у випадку його прийняття в другому читанні і в цілому, нівелюватимуться надані державою гарантії інвесторам та порушуватиметься міжнародне законодавство. Зобов’язання інвесторів буквально за 2 тижні завершити будівництво СЕС та ввести їх в експлуатацію є апріорі нереалістичним. 

Також слід відмітити, що зараз багато інвесторів будує відносно невеликі сонячні електростанції потужністю до 5-7 Мвт. Вони вклали свої та запозичені кошти. Багато з них не встигає добудувати станції до 01.08.2020 і відповідно отримати «зелений тариф», як це передбачено діючим законодавством. Крім удару по середньому бізнесу, це перешкоджатиме побудові більш збалансованої енергетичної системи. Адже відомо, що саме такі невеликі станції допомагають вирішити проблему небалансів. 

Крім того, прийняття народними депутатами цього Законопроекту в цілому 14 липня порушуватиме Регламент Верховної Ради, що дає підставу для звернення до Конституційного Суду».