Невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю: як уникнути штрафу?

Невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю: як уникнути штрафу?

Консультує Вероніка Данилевич, старший юрист, адвокат адвокатської компанії  «Соколовський і партнери».

У зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, підприємці все частіше почали отримувати розрахунки сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті.

Це пов’язано з набранням чинності Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік (далі – Порядок №17), який визначає механізм надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік.

Нагадуємо, що для підприємств, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця, округлені до цілого значення.

Так, починаючи з 17.03.2023 року Пенсійний фонд України (далі – ПФУ)  в автоматизованому режимі, на підставі даних, які ви включили до Податкового розрахунку, визначає роботодавців, які не виконали у попередньому році норматив робочих місць, та надсилає їм розрахунок сум санкцій через електронний кабінет підприємства відповідно до затвердженого Порядку №17.

При цьому, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та сплачується роботодавцями самостійно – до 15 квітня року, наступного за роком, у якому не було виконано норматив. 

Також незмінною залишається норма щодо нарахування пені у разі порушення строків сплати санкцій, що складає 120 % річних облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати.

Разом з тим, Данилевич Вероніка зауважує:

Задля уникнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, роботодавцям необхідно працевлаштовувати осіб з інвалідністю мінімум у межах нормативу або подати до ПФУ інформацію про попит на робочу силу (звіт № 3-ПН), оскільки підприємства, які подали таку інформацію, але до них не зверталась жодна особа з інвалідністю для працевлаштування, не повинні сплачувати штрафи.

При цьому, потрібно не забувати, що виконанням нормативу робочих місць у визначеній законодавством кількості, вважається працевлаштування підприємством, що використовує найману працю, осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним, а не суміcним.

Крім того, з огляду на внесені зміни, роботодавцям варто перевіряти електронний кабінет на сайті ПФУ на предмет отримання відповідного розрахунку і у разі присутності штрафу, оперативно його сплатити, для уникнення стягнення в примусовому порядку шляхом звернення на майно підприємства, що використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.

І не забувайте, що отримана від ПФУ інформація, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, є підставою для проведення перевірки Держпрацею

Автор
Вероніка Данилевич
Адвокат. Старший юрист