Надмірні штрафи за порушення у сфері обігу готівки скасовано

Надмірні штрафи за порушення у сфері обігу готівки скасовано

2 червня 2019 року набув чинності Указ Президента України від 20.06.2019 р. №418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України», яким було скасовано 53 укази. Серед переліку скасованих указів знайшлося місце і для Указу Президента від 12.06.1995 р. №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Таким чином, з 23.06.2019 р. втратили чинність норми, згідно з якими податковими органами за результатами перевірок могли застосовуватися до суб’єктів господарювання фінансові санкції у вигляді штрафу у разі виявлення наступних порушень:

  • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 
  • за неоприбуткування  (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування  у касах готівки – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми; 
  • за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт,  послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби,  компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат; 
  • за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування  щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум; 
  • за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів  платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів; 
  • за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки.

Юрисконсульт «Соколовський і партнери» Олег Шведа відзначив, що скасування указу №436/95 від 12.06.1995 року є очевидно позитивним для українського бізнесу, оскільки ним встановлювались непомірно високі штрафи. Однак, не варто забувати, що за порушення у сфері обігу готівки залишаються чинними санкції, які передбачені Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та санкції передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу, стаття 163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги), стаття 163-13. Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу).


 

Практики