Мінфін затвердив «небезпечні» зміни до національних П(С)БО

Мінфін затвердив «небезпечні» зміни до національних П(С)БО

29 жовтня 2019 року набрав чинності наказ Мінфіну №379 від 16.09.2019 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1065/34036 (далі – Наказ №379), яким, в тому числі, було внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» та до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Згідно нововведень, змінюється порядок відображення в бухгалтерському обліку довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості. Що, в свою чергу, має вплив на визначення податку на прибуток підприємств.
Так, для визначення фінрезультату, вся довгострокова дебіторська та кредиторська заборгованість має відображатись за теперішньою вартістю.
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», теперішня вартість – це дисконтована сума майбутніх платежів. Але, крім формули дисконтування, треба ще застосувати ставку.
І хоча Мінфін зазначив, що визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання, порядку її визначення не навів.
На практиці, податкові органи вже давно почали розраховувати теперішню вартість довгострокової кредиторської заборгованості за власними правилами, збільшуючи розміри податку на прибуток підприємств. Тому внесені зміни є цілком фіскальними та призведуть до чималих нарахувань з боку податкових органів.
Оскільки за новими правилами фінансову звітність доведеться складати вже за 2019 рік, юрисконсульт адвокатської компанії «Соколовський і партнери» Вероніка Данилевич вважає, що в цій ситуації треба звернутися до ДПС та Мінфіну за роз'ясненнями, або чекати на такі роз'яснення з боку державних органів. Також, якщо справа дійде до суду, платники податків завжди можуть посилатися на принципи «якості закону» та «правомірності рішень платника податків».

Практики