Чергові зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Чергові зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Консультує Вероніка Данилевич, старший юрист, адвокат адвокатської компанії  «Соколовський і партнери».

21.02.2023 року в «Офіційному віснику України» було опубліковано Наказ Міністерства фінансів України від 12.01.2023 №19 (зареєстрований у Мін'юсті 17.02.2023 за №298/39354)  «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок)» (далі – Наказ №19), який набере чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 08.03.2023 року.

Одними із головних змін до Порядку є те, що  за результатами розгляду поданих платником податків письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів приймає рішення:

  • про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II ПКУ, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (Додаток 1);
  • про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН у разі надання платником податку копій документів, складених / оформлених із порушенням законодавства, та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II ПКУ, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (Додаток 1);
  • про відправку повідомлення з метою необхідності надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію ПН/РК у Реєстрі (далі - Повідомлення), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із пропозицією щодо надання платником податку додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК (Додаток 2).

При цьому, додаткові пояснення та копії документів для підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК платник податку має право подати до контролюючого органу, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення, виключно, в електронній формі за допомогою засобів електронного зв'язку. В іншому випадку комісія регіонального рівня прийме рішення про відмову в реєстрації ПН/РК  в ЄРПН протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання.

Крім того, Наказом №19 дещо змінено підстави для прийняття рішення про відмову в реєстрації ПН/РК, а саме:

  • ненадання додаткових письмових пояснень та копій документів при отриманні Повідомлення;
  • та/або ненадання письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК;
  • та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Данилевич Вероніка звертає увагу:

Зміни затвердженні Наказом №19 значно покращать ситуацію для підприємців, оскільки платники матимуть можливість, на етапі подання письмових пояснень та копій документів, вирішити питання недостатності обсягу наданих платником документів та пояснень для прийняття позитивного рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а отже, частково вирішиться питання систематичності блокування податкових накладних ДПС з можливістю надання платникам податків другого шансу на  підтвердження реальності здійснення операції. 

Проте, не будемо забігати наперед та дочекаємось як це працюватиме на практиці, чи будуть податківці, починаючи з 08.03.2023 року, надавати пріоритет надсиланню платникам повідомлення про надання додаткових пояснень та документів, чи як і раніше будуть приймати рішення про відмову в реєстрації податкових накладних, обмеживши платників правом повторного надання додаткових пояснень та документів і залишивши лише право на адміністративне та судове оскарження.


 

Автор
Вероніка Данилевич
Адвокат. Старший юрист