Труд та зайнятість

Послуги
 

Належне оформлення трудових відносин є запорукою стабільної робити бізнесу. Адвокати «Соколовський і Партнери» володіють необхідними знаннями та практичними навичками для організації трудових відносин підприємства у відповідності до вимог законодавства та вирішення найскладніших трудових спорів.

 

Спеціалізація:

Консультування з питань застосування трудового права:

 • надання роз’яснень з питань працевлаштування та зайнятості у тому числі і щодо працевлаштування іноземців;
 • роз’яснення порядку застосування дисциплінарних стягнень та припинення трудових відносин із працівниками;
 • правовий аудит внутрішньої документації суб’єкта господарювання на її відповідність чинному законодавству;
 • супровід реструктуризації трудових відносин;
 • скорочення штату підприємства;
 • консультування з питань охорони праці;
 • юридична перевірка з питань трудового права у рамках процедури M&A;
 • консультування з питань оформлення відносин з працівниками, оплати праці, переведення працівників, зміни істотних умов праці персоналу;
 • консультування з питань оформлення дозволу на працевлаштування іноземців, а також осіб без громадянства для подальшого оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Досудове і судове врегулювання трудових спорів:

 • спори про поновлення на роботі;
 • спори про стягнення заробітної плати;
 • стягнення збитків, які заподіяні підприємству працівниками;
 • супровід інших трудових спорів.

Супровід перевірок контролюючих органів з питань дотримання законодавства про працю:

 • консультування та супровід перевірок контролюючих органів з питань дотримання законодавства про працю;
 • підготовка відповіді на запити контролюючих органів в рамках перевірок контролюючих органів з питань дотримання законодавства про працю;
 • оскарження незаконних дій/бездіяльності контролюючих органів, які були допущенні в рамках  перевірок з питань дотримання законодавства про працю;
 • оскарження результатів перевірок контролюючих органів з питань дотримання законодавства про працю у адміністративному та судовому порядку.

Підготовка внутрішніх документів компанії:

 • трудових договорів та контрактів, посадових інструкцій та всіх інших необхідних документів, які регулюють трудові відносини працедавця із топ-менеджерами та  співробітниками;
 • внутрішніх документів підприємства (штатні розписи, положення тощо);
 • внутрішніх документів підприємства (клопотання в центр зайнятості населення, органи міграційної служби) для отримання дозволу на працевлаштування іноземців, а також осіб без громадянства і отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні (строком на 1-3 роки).

Юристи