Антимонопольне та конкурентне право

Послуги
 

Фахівці адвокатської компанії «Соколовський і Партнери” допомагають клієнтам управляти ризиками, що виникають у різних ситуаціях, пов’язаних з конкуренцією. Ми надаємо клієнтам широкий спектр правової допомоги у цій сфері. 

 

Спеціалізація:

Монополізація:

 • надання юридичних консультацій з питань зловживання монопольним (домінуючим) положенням;
 • аналіз  угод,  договорів, контрактів, а також інших документів на предмет наявності ознак порушення конкурентного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем;
 • оцінка можливості кваліфікації дій суб'єкта у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) положенням, настання негативних наслідків, пов'язаних із порушенням конкурентного законодавства, мінімізація ризиків настання негативних наслідків;
 • підготовка заяв (скарг) до АМКУ у справах щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) положенням;
 • представництво інтересів клієнтів в органах АМКУ в рамках розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) положенням;
 • оскарження рішень органів АМКУ у справах щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) положенням.

Антиконкурентні узгоджені дії:

 • надання юридичних консультацій з питань антиконкурентних узгоджених дій;
 • отримання попередніх висновків та дозволів органів АМКУ на узгоджені дії;
 • аналіз господарських договорів, інших документів суб’єкта господарювання, що стосуються зокрема просування товарів (робіт, послуг) на ринку, вибору контрагентів і т.д., на предмет наявності порушень конкурентного законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій;
 • оцінка можливості кваліфікації дій суб'єкта у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, настання негативних наслідків, пов'язаних із порушенням конкурентного законодавства, мінімізація ризиків настання негативних наслідків;
 • отримання рекомендаційних роз'яснень АМКУ щодо відповідності дій суб'єктів господарювання вимогам положень про антиконкурентні узгоджені дії, які можуть бути дозволені органами АМКУ;
 • правова допомога в процесі боротьби з картельними змовами – антиконкурентними узгодженими діями суб'єктів господарювання;
 • надання правової допомоги та оскарження антиконкурентних дій органів державної влади, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції;
 • підготовка заяв (скарг) до АМКУ у справах про узгоджені дії конкуруючих суб’єктів господарювання;
 • представництво інтересів клієнтів в органах АМКУ в рамках розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій;
 • оскарження рішень органів АМКУ у справах про узгоджені дії.


Проведення публічних закупівель:

 • надання юридичних консультацій при проведенні публічних закупівель;
 • підготовка  проекту тендерної пропозиції на участь в торгах та проектів договорів про закупівлі;
 • перевірка відповідності тендерної документації вимогам замовника;
 • розробка антикорупційної програми;
 • оскарження рішення  замовників торгів в АМКУ;
 • представництво інтересів клієнтів у зв'язку з оскарженням процедур публічних закупівель;
 • судовий захист порушених прав та інтересів клієнта.


Концентрація:

 • надання юридичних консультацій з питань концентрації, одержання попередніх висновків АМКУ щодо необхідності отримання дозволів на концентрацію;
 • аналіз структури власності суб’єкта господарювання, визначення пов'язаних, афілійованих осіб;
 • аналіз формування відносин контролю у межах однієї групи пов'язаних, афілійованих осіб;
 • виявлення порушень конкурентного законодавства при формуванні відносин контролю у межах однієї групи пов'язаних, афілійованих осіб та мінімізація ризиків негативних наслідків таких порушень;
 • юридичний супровід проектів на всіх стадіях їх реалізації у сферах M&A, реструктуризацій, корпоративних реорганізацій;
 • отримання дозволів на концентрацію або попередніх висновків про відсутність такої необхідності;
 • оскарження рішень органів АМКУ у справах про концентрацію.

Недобросовісна конкуренція:

 • надання юридичних консультацій з питань недобросовісної конкуренції;
 • захист порушених прав клієнта у сфері недобросовісної конкуренції;
 • аналіз документів/дій суб'єктів господарювання на предмет наявності порушень у сфері недобросовісної конкуренції, отримання рекомендаційних роз'яснень органів АМКУ щодо їх відповідності вимогам конкурентного законодавства;
 • підготовка заяв (скарг) до АМКУ у справах про недобросовісні дії конкуруючих суб’єктів господарювання;
 • супровід справ у сфері недобросовісної конкуренції в органах АМКУ;
 • оскарження рішень органів АМКУ у справах про недобросовісні дії конкуруючих суб’єктів господарювання.

Правова допомога при розслідуванні АМКУ:

 • консультування з питань регулювання узгодженої конкурентної поведінки, в тому числі з питань ціноутворення та антидемпінгових заходів;
 • правова допомога з питань надання інформації на вимоги  та  проведенні перевірок АМКУ;
 • комплексна перевірка діяльності підприємства на предмет дотримання антимонопольного законодавства, підготовка та введення в діяльність клієнта політики дотримання антимонопольного законодавства (антимонопольний комплаєнс);
 • оскарження рішень АМКУ.

Юристи

Керівник практики з антикризового управління активами і банкрутства, Радник. Адвокат