Дмитрий Соколик о сроках рассмотрения налоговых споров

Дмитрий Соколик о сроках рассмотрения налоговых споров

Журнал «Український юрист», № 5, май 2019 года 

Як ви оцінюєте строки розгляду податкових спорів у різних інстанціях? Чи є тенденція до пришвидшення розгляду? Які питання у категорії податкових спорів опиняються у фокусі уваги національних судів найчастіше?

Дмитро СОКОЛИК, старший юрист «Соколовський і Партнери», адвокат

«Варто нагадати, що у грудні 2017 року розпочалась судова реформа і одночасно з початком роботи нового Верховного Суду набули чинності нові процесуальні кодекси, серед них і Кодекс адміністративного судочинства України. Одним із основних завдань нових процесуальних кодексів, як частини судової реформи, стало, зокрема, й створення законодавчого підґрунтя для забезпечення своєчасного розгляду адміністративних справ як одного з ключових принципів адміністративного судочинства.

Однак судова реформа так і не вирішила питання щодо укомплектування адміністративних судів суддями, при цьому додавши до компетенції окружних адміністративних судів справи, що пов’язані з нарахуванням та виплатою пенсій, які до цього розглядались місцевими судами (як адміністративними), що досить негативно вплинуло на строки розгляду інших адміністративних справ, у тому числі й податкових спорів. На практиці строки розгляду судами податкових спорів прямо залежать від кількості обставин, які необхідно встановлювати судам у таких категоріях справ, а також від пов’язаної з цим великої кількості доказів, що підлягають дослідженню судом. Наприклад, провадження у спорах щодо скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами проведених податкових перевірок, можуть тривати роками лише у першій інстанції.

Більше того, досить велика кількість вищезгаданих справ розглядаються в порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судових засідань, що також негативно впливає на строки їх розгляду. Ліпшою у відношенні до справ щодо скасування податкових повідомлень-рішень видається ситуація з розглядом справ про скасування наказів на проведення податкових перевірок, оскільки предмет доказування у таких справах фактично зводиться до законності призначення податковим органом перевірки, а кількість поданих сторонами доказів, як правило, є незначною. Окремо треба виділити й адміністративні справи, що передбачають спеціальні термінові строки їх розгляду. Наприклад, справи за заявами податкових органів щодо підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків. У таких справах адміністративні суди досить рідко порушують строки розгляду справи. Таким чином, порушення адміністративними судами строків розгляду справ, у тому числі й податкових спорів, у першій інстанції є досить стабільним явищем уже не перший рік. І судова реформа на цьому етапі не створила тенденції до пришвидшення, а швидше, навпаки, уповільнила строки їх розгляду.

Однак варто відзначити, хоча й незначне, але все ж пришвидшення розгляду справ у судах апеляційної інстанції та Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. У суді касаційної інстанції тенденція до пришвидшення стосується особливо тих справ, що надійшли безпосередньо до новоствореного ВС, а не тих, що перейшли «у спадок» від Вищого адміністративного суду України. Оскарження податкових повідомлень-рішень, бюджетне відшкодування податку на додану вартість та оскарження наказів на проведення податкових перевірок — саме таким є ТОП-3 категорій податкових спорів, що перебувають у провадженнях адміністративних судів України. При цьому основними питаннями, які постають перед суддями, незмінно вже багато років також залишаються питання щодо реальності господарських операцій та «фіктивних» контрагентів, «трудові відносини» з фізичними особами — підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а також наявність зв’язку понесених платником податків витрат з господарською діяльністю. Час від часу такі питання видозмінюються залежно від конкретних обставин, а деколи додаються «ноу-хау» податкових та правоохоронних органів, як-то накладення арешту на рахунки СЕА ПДВ.

Донедавна до списку податкових спорів, що часто опиняються у фокусі уваги національних судів, також належали справи, пов’язані з недопуском посадових осіб податкових органів до проведення податкових перевірок, наприклад, справи за заявами податкових органів щодо підтвердження обґрунтованості застосування адміністративного арешту майна платника податків. Проте випадки недопуску, а відповідно й кількість справ, пов’язаних з недопуском до перевірок, різко зменшилась після прийняття Верховним Судом постанови від 28 серпня 2018 року у справі № 804/19780/14 щодо поняття «спору про право», наявність якого прямо впливає на можливість закриття провадження у справах за заявами податкових органів, зокрема й про підтвердження обґрунтованості рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків, прийняття податковим органом якого є наслідком недопуску посадових осіб до перевірки.

Також серед останніх тенденцій можна відзначити раптове збільшення кількості справ, що стосуються оскарження вимог податкових органів з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особливо фізичними особами — підприємцями, що пов’язане зі значною кількістю проведених контролюючими органами камеральних та документальних перевірок з цих питань та помилками в базах даних».

Источник