Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"

Сильна команда податкових адвокатів
 • Eng
 • Рус
 • Укр

19 років на ринку юридичних послуг

 
 
 • Податкова адвокатура, податкове планування, податкове представництво, спори з податковою, юридична допомога під час податкових перевірок, оскарження рішень ДПІ
 • Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, досудова санація, стягнення заборгованості, банкрутство
 • Господарські спори, тендерне законодавство, складання договорів, вирішення корпоративних спорів
 • Правова допомога адвоката у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах, представництво інтересів в Європейському Суді з прав Людини
 • Консультації з експортно-імпортних операцій, підготовка контрактної документації, оскарження рішень митних органів в адміністративному та/або судовому порядках
 • Правова допомога під час допиту, захист в суді, оскарження дій слідчого, прокурора, слідчого судді, адвокатська допомога потерпілому
 • Комплексна правова експертиза господарської діяльності юридичної особи з метою визначення її справедливої ​​ціни на ринку і реального стану активів
 • Супровід угод (M&A) з аналізом фінансових господарсько-правових і податкових наслідків, вибір найбільш оптимальних юридичних та економічних рішень
 • Розробка та впровадження антикорупційних програм, здійснення compliance-процедур, супровід під час розслідування корупційних правопорушень
 • Оформлення прав на землю, вирішення земельних спорів, консультації з земельного законодавства, юридична допомога сільськогосподарським виробникам
 • Консультації з трудового права, складання внутрішніх документів підприємства, адвокатська допомога у вирішенні трудових спорів, консультації з охорони праці

Телефони в Києві: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Ел. пошта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Юридичний супровід проектів з БІОЕНЕРГЕТИКИ

Підготовка та супровід проектів інвестування в енергозберігаючі технології та енергоефективність

 1. юридичний супровід інвестиційних проектів  конверсії біомаси в енергію, структурування угод по проектному фінансуванню;
 2. проведення юридичного due-diligence компаній і підготовка документів для усунення або мінімізації виявлених ризиків і недоліків;
 3. юридична допомога в захисті прав інвесторів.

Відведення землі під вирощування або будівництво (під переробні підприємства або тепло-, електростанції)

 1. представництво в державних органах, органах місцевого самоврядування  по земельних питаннях та спорах;
 2. юридичний супровід при державній реєстрації земельних ділянок, оформленні прав на землю, підготовці чи розробленні будь-яких угод із землею.

Розробка ТЕО для будівництва підприємств з переробляння біосировини, виробництва тепло- та/або електроенергії

Юридичний супровід проектів будівництва об’єктів, які виробляють енергію за допомогою альтернативних джерел енергії.

 1. правовий супровід будівництва об’єктів нерухомості в галузі біоенергетики:
  • отримання дозвільних документів на виконання підготовчих та будівельних  робіт;
  • аналіз існуючих процесів оподаткування операцій з нерухомістю, та їх оптимізація;
  • введення в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва;
  • юридична допомога при забезпеченні об’єктів будівництва  необхідними для його функціонування ресурсами — водою, газом, теплом, електроенергією;
 2. легалізація самовільно побудованих або реконструйованих об’єктів нерухомого майна, що можуть бути використані у виробництві відновлюваних джерел енергії; 
 3. розроблення законних схем інвестування в будівництво, оптимізація існуючих схем розробка механізмів захисту коштів інвесторів;
 4. юридична допомога при підтвердженні відповідності установки кваліфікаційним показникам (для когенераційних установок);
 5. оскарження неправомірних рішень, дій та бездіяльності монополістів до регуляторних органів та суду.

Консультування з питань вирощування, переробляння біоенергетичних культур або використання відходів виробництва, виготовлення біопалива.

 1. юридична допомога для укладення контрактів: на постачання та зберігання біомаси;  експлуатацію та технічне обслуговування обладнання для виробництва біо- та синтезгазу; постачання тепла  або електричної енергії; використання відходів переробки та виробництва енергії;
 2. юридична допомога при ідентифікації виготовленого палива  як альтернативного;
 3. юридична допомога в процесі сертифікації біопалива для реалізації в якості товарної продукції;
 4. правовий супровід при внесенні відомостей про вироблене біопаливо до реєстру альтернативних видів палива.

Генерація тепла та електроенергії

Юридичний супровід питань узаконення ліцензування та отримання зеленого тарифу для генерації електроенергії за допомогою відновлювальних джерел енергії.

 1. отримання ліцензії щодо права проведення господарської діяльності з виробництва теплової енергії, електричної енергії та зеленого тарифу;
 2. правова допомога в процесі встановлення тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії;
 3. захист прав в судовому порядку у спорах щодо формування та встановлення тарифів на теплову енергію.

Приєднання до електричних мереж (об’єктів генерації або споживання)

Юридична допомога в процесі приєднання електроустановок об’єктів будівництва (житлового та комерційного типу)  до електричних мереж електропередавальних та електророзподільних організацій.

 1. організація отримання у відповідності до погодженого схемного рішення технічних умов на приєднання до електричних мереж та укладення відповідного договору на приєднання до електричних мереж, в якому будуть визначені умови повернення поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації;
 2. супровід процесу надання замовником електропередавальній організації  поворотної фінансової допомоги з метою можливості виконання електропередавальною організацією  заходів з приєднання до мереж монополіста;
 3. оскарження неправомірних рішень, дій та бездіяльності монополістів до регуляторних органів та суду.

Захист прав інтелектуальної власності на всіх етапах
 

Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.