Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"

Сильна команда податкових адвокатів
 • Eng
 • Рус
 • Укр

19 років на ринку юридичних послуг

 
 
 • Податкова адвокатура, податкове планування, податкове представництво, спори з податковою, юридична допомога під час податкових перевірок, оскарження рішень ДПІ
 • Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, досудова санація, стягнення заборгованості, банкрутство
 • Господарські спори, тендерне законодавство, складання договорів, вирішення корпоративних спорів
 • Правова допомога адвоката у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах, представництво інтересів в Європейському Суді з прав Людини
 • Консультації з експортно-імпортних операцій, підготовка контрактної документації, оскарження рішень митних органів в адміністративному та/або судовому порядках
 • Правова допомога під час допиту, захист в суді, оскарження дій слідчого, прокурора, слідчого судді, адвокатська допомога потерпілому
 • Комплексна правова експертиза господарської діяльності юридичної особи з метою визначення її справедливої ​​ціни на ринку і реального стану активів
 • Супровід угод (M&A) з аналізом фінансових господарсько-правових і податкових наслідків, вибір найбільш оптимальних юридичних та економічних рішень
 • Розробка та впровадження антикорупційних програм, здійснення compliance-процедур, супровід під час розслідування корупційних правопорушень
 • Оформлення прав на землю, вирішення земельних спорів, консультації з земельного законодавства, юридична допомога сільськогосподарським виробникам
 • Консультації з трудового права, складання внутрішніх документів підприємства, адвокатська допомога у вирішенні трудових спорів, консультації з охорони праці

Телефони в Києві: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Ел. пошта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Антикорупційний комплаєнс

Антикорупційне законодавство вже досить давно має суттєвий вплив на бізнес у світі. Особливо ж після прийняття Закону США «Про корупцію за кордоном» (FCPA) та Закону Великобританії «Про хабарництво» (Bribery Act), що визначили нову тенденцію до боротьби з хабарництвом на національному рівні, що часом виходить за межі кордонів відповідних держав та суттєво розвинули практику застосування процедур compliance.
Серед міжнародного законодавства можна виділити: Конвенцію ООН
проти корупції (2003 р.); Кримінальну Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією (1999 р.), Цивільну Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією (1999 р.), Двадцять принципів боротьби з корупцією (1997 р.), Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000 р.), Єдині правила протидії корупції при фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній (2003 р.). Особливу увагу боротьбі з корупцією приділяє і Європейський Союз (Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. щодо комплексної політики Європейського Союзу з протидії корупції, Рамкове рішення Ради Європейського Союзу N 568 від 22 липня 2003 р. "Про боротьбу з корупцією в приватному секторі"), а також такі міжнародні організації, як Організація американських держав ( Міжамериканська конвенція по боротьбі з корупцією, 1996 р.), Глобальна коаліція для Африки (25 принципів боротьби з корупцією, 1999 р.) тощо.
Відповідні тенденції не оминули і Україну, так, до національного законодавства в сфері боротьби з корупцією можна віднести Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про національне антикорупційне бюро України», Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні». Вказаними нормативними актами врегульовані відносини щодо вчинення корупційних правопорушень та відповідальності за них; щодо заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, та державних органів, уповноважених у відповідній сфері; щодо загальних засад проведення антикорупційної політики та оцінки її результативності.
Антикорупційні compliance процедури можна розглядати як найбільш важливі засоби реагування юридичних осіб приватного права на антикорупційні закони, визначені вище. Являють собою такі процедури, по суті, певний перелік (чітко не визначений законодавцем) дій, що мають на меті привести ведення підприємницької діяльності компанії у відповідність до норм антикорупційного законодавства та убезпечити її від негативних наслідків його застосування. Наприклад Антикорупційна програма юридичної особи, Положення про антикорупційну політику мають визначати основні принципи діяльності підприємства щодо нетолерантного відношення до корупції та визначати відповідні правила і процедури, що їх буде застосовувати підприємство у своїй діяльності.
Так, відповідно до положень статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту. Тобто антикорупційний compliance це необхідність для бізнесу в Україні, обсяги та види процедур якого звичайно слід індивідуально визначати для кожного окремого підприємства, оскільки не всім компаніям доведеться здійснювати їх на тому самому рівні, що й компаніям, які постійно приймають участь у державних замовленнях, відносинах щодо отримання дозвільних документів тощо (де корупційні ризики природно вищі).
Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери» маючи розвинену практику кримінального права та розуміючи специфіку (іноді негативну) діяльності правоохоронних органів в Україні може на належному рівні виявляти та аналізувати корупційні ризики, запроваджувати антикорупційні compliance процедури (в тому числі розробити Антикорупційну програму), проводити їхній незалежний аудит на предмет відповідності та ефективності, та здійснювати захист інтересів Клієнтів у відповідних справах щодо притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення.

Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.