Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"

Сильна команда податкових адвокатів
 • Eng
 • Рус
 • Укр

19 років на ринку юридичних послуг

 
 
 • Податкова адвокатура, податкове планування, податкове представництво, спори з податковою, юридична допомога під час податкових перевірок, оскарження рішень ДПІ
 • Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, досудова санація, стягнення заборгованості, банкрутство
 • Господарські спори, тендерне законодавство, складання договорів, вирішення корпоративних спорів
 • Правова допомога адвоката у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах, представництво інтересів в Європейському Суді з прав Людини
 • Консультації з експортно-імпортних операцій, підготовка контрактної документації, оскарження рішень митних органів в адміністративному та/або судовому порядках
 • Правова допомога під час допиту, захист в суді, оскарження дій слідчого, прокурора, слідчого судді, адвокатська допомога потерпілому
 • Комплексна правова експертиза господарської діяльності юридичної особи з метою визначення її справедливої ​​ціни на ринку і реального стану активів
 • Супровід угод (M&A) з аналізом фінансових господарсько-правових і податкових наслідків, вибір найбільш оптимальних юридичних та економічних рішень
 • Розробка та впровадження антикорупційних програм, здійснення compliance-процедур, супровід під час розслідування корупційних правопорушень
 • Оформлення прав на землю, вирішення земельних спорів, консультації з земельного законодавства, юридична допомога сільськогосподарським виробникам
 • Консультації з трудового права, складання внутрішніх документів підприємства, адвокатська допомога у вирішенні трудових спорів, консультації з охорони праці

Телефони в Києві: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Ел. пошта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Банк підняв процентну ставку по виданому кредиту, а чи варто погоджуватися?

Номінас Кирило, юрисконсульт АО «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери»

У даній публікації викладені основні права кредитоотримувача у випадку зміни фінансовою установою (банком) процентної ставки по вже виданому кредиту.

Зміна умов договору в односторонньому порядку не може вітатися. Ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Мається на увазі, що одна із сторін, укладаючи договір, надає згоду на можливість розірвання договору в односторонньому порядку.
Право банку піднімати ставку по вже виданому кредиту найчастіше передбачається в кредитному договорі зі споживачем. Причини для виникнення такого права в кредитних договорах вказуються різні, від зміни облікової ставки НБУ до «погіршення кон'юнктури ринку кредитних ресурсів». У світлі останніх подій на ринку банківських послуг, та й економіці в цілому, можливість використання банками права на підняття процентної ставки по виданих кредитах істотно зростає.
Однак право на підвищення ставки по виданому кредиту не є абсолютним, особливо якщо контрагент банку за договором має статус споживача. Кредитний договір є цивільно-правовим, і, користуючись цим, банки можуть, посилаючись у майбутньому на диспозитивність його укладення (чесний обмін це не грабіж), недобросовісно використовувати окремі його положення, розуміючи суть яких контрагенти відмовлялися б від такого укладення. Споживач, бажаючи укласти кредитний договір, фактично не має можливості впливати на істотні його умови.
Однак варто враховувати, що кредитні договори, є фактично договорами приєднання і розуміння цієї обставини, вже надало окремим кредитоотримувачам певні результати, суди не закривають очі на істотний дисбаланс прав, органи законодавчої й виконавчої влади приймають відповідні нормативно-правові акти для захисту прав споживачів.
Згідно п. 3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Національного банку України №168 від 10 травня 2007 року, банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв'язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку).
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» у договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Проблема в «інших випадках», звідси й абсолютно незрозумілі формулювання в кредитних договорах, хоча, слід зазначити, що не всі банки використовують такі можливості, адже прописування таких положень у договорі, а тим більше реалізація цих положень істотно підривають довіру до конкретних банківських установ. Банк із бездоганною діловою репутацією, навряд чи буде іти на подібні дії, щоб убезпечити себе, скоріше завчасно будуть закладені у відсоток відповідні ризики, звідси й більш високі відсотки в таких банків.
У вищевказаних Правилах визначено, що предметом їхнього регулювання є порядок надання банками споживачу повної, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного кредиту).
Таким чином, законодавство України істотно обмежує право банку на зміну процентної ставки по вже виданому кредиті. Можливість визнання тих або інших умов договору несправедливими, у розумінні Закону, завжди дає споживачеві можливість розмовляти з банком «на рівних» і до подачі позову в суд.
Не зайвою буде допомога професійних юристів при виникненні ситуації з підвищенням процентної ставки по кредиту, в будь-якому разі варто проконсультуватися з експертом у даній сфері для визначення всіх можливих варіантів вирішення проблеми, однак не виключено, що банк підняв відсоток абсолютно правомірно, не порушивши прав свого контрагента. Проте, наявність великої кількості оцінних понять у даній сфері, що не властиво банківському законодавству, дає споживачеві серйозні шанси на успіх.
В будь-якому разі, професійний захист прав споживача допоможе в більшій частині випадків, пов'язаних з підвищенням кредитних ставок по вже виданих кредитах, адже, хоча і відносно, але нове, не може проводитися безпомилково, десь вдасться запобігти підвищенню ставки, десь позитивним результатом буде зменшення підйому процентної ставки.
Адвокатська компанія «Соколовский і Партнери» надає послуги адвоката по веденню кримінальних, цивільних, господарських справ, а також здійснює представництво інтересів клієнтів в господарськиї, адміністративних та загальних судах. Адвокати і юристи Адвокатської компанії «Соколовский і Партнери» мають позитивний досвід у відстоюванні інтересів кредитоотримувачів, у випадку зміни банками процентних ставок по вже виданих кредитах, як при проведенні переговорів із представниками фінансових установ, так і надаючи юридичну допомогу клієнтам у суді.

Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.