Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"

Сильна команда податкових адвокатів
  • Eng
  • Рус
  • Укр

19 років на ринку юридичних послуг

 
 
  • Податкова адвокатура, податкове планування, податкове представництво, спори з податковою, юридична допомога під час податкових перевірок, оскарження рішень ДПІ
  • Оптимізація кредиторської та дебіторської заборгованості, досудова санація, стягнення заборгованості, банкрутство
  • Господарські спори, тендерне законодавство, складання договорів, вирішення корпоративних спорів
  • Правова допомога адвоката у цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах, представництво інтересів в Європейському Суді з прав Людини
  • Консультації з експортно-імпортних операцій, підготовка контрактної документації, оскарження рішень митних органів в адміністративному та/або судовому порядках
  • Правова допомога під час допиту, захист в суді, оскарження дій слідчого, прокурора, слідчого судді, адвокатська допомога потерпілому
  • Комплексна правова експертиза господарської діяльності юридичної особи з метою визначення її справедливої ​​ціни на ринку і реального стану активів
  • Супровід угод (M&A) з аналізом фінансових господарсько-правових і податкових наслідків, вибір найбільш оптимальних юридичних та економічних рішень
  • Розробка та впровадження антикорупційних програм, здійснення compliance-процедур, супровід під час розслідування корупційних правопорушень
  • Оформлення прав на землю, вирішення земельних спорів, консультації з земельного законодавства, юридична допомога сільськогосподарським виробникам
  • Консультації з трудового права, складання внутрішніх документів підприємства, адвокатська допомога у вирішенні трудових спорів, консультації з охорони праці

Телефони в Києві: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29, 275-67-99

Ел. пошта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Публікації

Що змінить Закон «Про охоронну діяльність»

Адвокат адвокатської компанії «Соколовський і Партнери» Кирило Номінас

Опубліковано в газеті «Юридическая практика» від 20 листопада 2012 року

18 октября с.г. вступил в силу уже получивший широ­кий общественный резонанс За­кон Укра­ины «Об охранной деятельности» (За­кон), которым наконец-то были на законодательном уровне урегулированы отношения относительно осуществления хозяйственной деятельности в сфере предоставления ­услуг по охране собственности и граждан.

Оперативна закупка - як перевірити законність дій правоохоронців

Кирило Номінас, адвокат адвокатської компанії «Соколовський і Партнери»

Опубликовано у газеті «Юридическая практика» від 12 лютого 2013 року

Проведение оперативной закупки правоохранительными органами должно подвергаться тщательному изучению на предмет соответствия требованиям законодательства с учетом практики Евросуда.

Податковий облік на підприємстві. До чого призводять типові помилки

Наталія Куріленко, аудитор, керівник податкової практики АК «Соколовський і партнери»

Опубліковано в газеті «Юридична практика» 24 квітня 2012 року

Налоговая провер­ка чаще всего приносит проверяемому предприятию одни проблемы. Но случаются и исключения из этого правила.

Як запросити консультацію в Державній митній службі

Кирило Номінас, адвокат адвокатської компанії «Соколовський і Партнери»

Опубліковано в газеті «Юридическая практика» № 41 (772) від 9 жовтня 2012 року

Державна митна служба України,
вул. Дегтярiвська, 11г, м. Київ, 04119
Товариство з обмеженою відповідальністю «А»,
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141,
тел. (044) 495-19-28
Вих. № 01-04/09/2012
26 вересня 2012 року

Звернення щодо надання консультації

Відшкодування збитків, спричинених найманим директором

Богдан Ільяшов, адвокат адвокатської компанії «Соколовський і Партнери»

Опубліковано в газеті «Юридическая практика», № 45 (776) від 6 листопада 2012 року

Сегодня одной из наиболее распространенных органи­зацион­но-пра­во­вых форм юри­дического лица является общество с ограни­ченной ответствен­ностью (ООО). Как и у любой другой формы юридического лица, у ООО есть руководство. Это, как правило, директор — исполнительный орган.

Адаптація митного законодавства на практиці

Номінас Кирило, старший юрисконсульт АО "Адвокатська компанія "Соколовський і Партнери"
Опублікована в газеті «Судовий вісник», № 11 (67) від 24 листопада 2011 року. Стаття «Адаптація митного законодавства на практиці»

Сторінки

Ви сповіщаєте про хибодрук в наступному тексті:
Щоб надіслати повідомлення натисніть кнопку "Сповістити про хибодрук". Також можна додати коментар.