Президент України підписав Закон України про внесення змін до процесуальних кодексів

Президент України підписав Закон України про внесення змін до процесуальних кодексів

22 листопада 2017 року Президент підписав Закон України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”.

Вказаним законом запроваджується нова процедура здійснення правосуддя в Україні. Серед основних законодавчих новел, які передбачають дані процесуальні кодекси варто виділити:
- запровадження інституту похідних вимог;
- електронний суд (можливість звернення до суду через засоби телекомунікаційного зв’язку) та електронні докази;
- новий порядок забезпечення доказів;
- введення інституту так званих “зразкових справ”;
- запровадження нового механізму відшкодування судових витрат;
- передбачення механізму примирення сторін суддею.

Також, прийняття вказаного закону створює процесуальне підґрунтя для діяльності нового Верховного Суду. Нові правила відправлення судочинства в Україні починають діяти з дати початку роботи Верховного Суду, яка визначається рішенням його Пленуму.

На думку юрисконсульта адвокатської компанії “Соколовський і Партнери” Назарія Адамчука, прийняття нових процесуальних кодексів знаменує собою нову еру адміністративного, господарського та цивільного судовчинства в Україні. А саме, здійснення представництва у суді виключно адвокатами (адвокатська монополія) повинно забезпечити якісно новий рівень судового процесу в Україні. У свою чергу, запровадження електронного судочинства дозволить сторонам приймати участь у судовому процесі без жодного паперового документа. Інститут “зразкових справ” на папері виглядає як дієвий механізм забезпечення принципу правової визначеності.