НБУ ввів фінансовий інструмент, що знижує ризики нерозрахунків

НБУ ввів фінансовий інструмент, що знижує ризики нерозрахунків

Національним банком України (Постанова від 18.12.2017 № 133) встановлений порядок відкриття банками рахунків умовного зберігання (ескроу).

Договір ескроу - це особливий фінансовий інструмент, призначений убезпечити торгові операції та розрахунки за договорами різних видів. Суть його  полягає у тому, що під час укладання основного договору сторони відкривають в банку спеціальний рахунок, на якому обліковується обумовлена сума грошових коштів, яку покупець має передати продавцю. У разі виконання продавцем всіх умов основного договору, незалежний довірчий ескроу-агент (банк) переказує останньому розміщені гроші, тим самим забезпечуючи належне виконання зобов’язань по оплаті.

До цього моменту кошти блокуються (депонуються), їх не можна використовувати для цілей будь-яких розрахункових операцій. Інакше кажучи, договір ескроу є додатковою гарантією незалежного агента (банку) з виконання покупцем зобов’язань по оплаті.

Дмитро Соколик, адвокат «Соколовський і Партнери»: «Ескроу - інструмент, який знижує ризики нерозрахунків. Може застосовуватися у договорах поставки, купівлі-продажу нерухомості, угодах злиття та поглинання тощо. За кордоном ескроу-агентом виступають не лише банки, як зараз в Україні, а й ескроу-компанії, адвокати, нотаріуси тощо, тобто сторони можуть вибрати агента, якому вони довіряють найбільше, не обмежуючись при цьому виключно фінансовими установами.

В Україні ж поки відсутня стала практика укладання такого виду договорів, тому до юридичного оформлення цього фінансового інструменту наразі є сенс залучати кваліфікованих юристів».

Автор
Дмитро Соколик
Адвокат, Адвокат