Розроблено нову модель ринку електричної енергії

Розроблено нову модель ринку електричної енергії

13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), яким передбачено юридичний та організаційний розподіл видів діяльності монопольних енергопостачальних компаній.

Створення конкуренції на ринку електричної енергії дозволить збалансувати інтереси монополістів та досягти підвищення рівня якості надання послуг. Іншим позитивним наслідком є запровадження механізму підтримки виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом. Закон передбачає, що весь обсяг електроенергії, виробленої за допомогою відновлювальних джерел енергії, закуповує гарантований покупець.

Розвиток відновлювальної енергетики дозволить вирішити проблему приєднання до електричних мереж за рахунок зацікавленості  операторів  у приєднані енергоустановок, що працюють із використанням альтернативних видів палива. Таким чином,  прийняття Закону стимулює розширення генерації альтернативних джерел електричної енергії.

За Законом, реалізація запланованих на ринку змін відбуватиметься після закінчення перехідного періоду. Так, положення щодо нової процедури приєднання до електричних мереж набувають чинності через дев’ять місяців після набрання чинності Закону. А для відокремлення операторів систем розподілу електричної енергії та її постачання перехідний період становить від 18 до 32 місяців.  Тобто  через півтора року з моменту набрання чинності Закону, почне діяти норма, що забороняє операторам систем розподілу (обленерго)  здійснювати діяльність з виробництва, та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, окрім випадків, коли він має менше 100 тисяч приєднаних споживачів, а середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії не перевищує 20 мільйонів кВт/год.                            

В останньому випадку обмеження поєднання видів діяльності з виробництва, розподілу та/або постачання електричної енергії взагалі не передбачено. Через тридцять шість місяців з моменту опублікування Закону, вступає в силу заборона можливості оператора системи розподілу володіти акціями суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання або передачі електричної енергії. 

Найслабшим місцем нової моделі ринку електричної енергії, на думку юрисконсульта адвокатської компанії «Соколовський і Партнери» Олега Костюченка, є закріплення місцевих електричних мереж, розміщених на певній території за однією приватною компанією-монополістом - обленерго, що ставить у залежність всіх інших учасників ринку  від  волі монополіста.

Неврегульованим також залишається питання доступу до об’єктів енергетичної інфраструктури. В умовах існуючої моделі роздрібного ринку електричної енергії, спостерігаються системні порушення монополістом  прав та інтересів споживачів, замовників послуг.

Нова модель передбачає, що право визначення умов приєднання до місцевих електричних мереж залишатиметься також за монополістом, а тривалий процес переходу дозволить йому зберегти свій вплив на ринку електричної енергії.

Отже, набрання чинності Закону значно підвищить інтерес до створення власної генерації електричної енергії. Однак ефективність врегулювання всіх проблемних питань (розвиток конкуренції на ринку електричної енергії, спрощення приєднань до електричних мереж, захист інтересів споживачів  при визначені тарифів на електричну енергію) потребує розробки ефективних та дієвих інструментів державними органами.