Адвокатская компания "Соколовский и Партнеры"

Сильная команда налоговых адвокатов
 • Eng
 • Рус
 • Укр

19 лет на рынке юридических услуг

 
 
 • Налоговая адвокатура, налоговое планирование, налоговое представительство, споры с налоговой, юридическая помощь во время налоговых проверок, обжалование решений ГНИ
 • Оптимизация кредиторской и дебиторской задолженности, досудебная санация, взыскание задолженности, банкротство
 • Хозяйственные споры, тендерное законодательство, составление договоров, решение корпоративных споров
 • Правовая помощь адвоката в гражданском, хозяйственном, административном, уголовном процессах, представительство интересов в Европейском Суде по правам Человека
 • Консультации по экспортно-импортным операциям, подготовка контрактной документации, обжалование решений таможенных органов в административном и/или судебном порядках
 • Правовая помощь во время допроса, защита в суде, обжалование действий следователя, прокурора, следственного судьи, адвокатская помощь потерпевшему
 • Комплексная правовая экспертиза хозяйственной деятельности юридического лица с целью определения его справедливой цены на рынке и реального состояния активов
 • Сопровождение сделок (M&A) с анализом финансовых хозяйственно-правовых и налоговых последствий, выбор наиболее оптимальных юридических и экономических решений
 • Разработка и внедрение антикоррупционных программ, осуществление compliance-процедур, сопровождение при расследовании коррупционных правонарушений
 • Оформление прав на землю, разрешение земельных споров, консультации по земельному законодательству, юридическая помощь сельскохозяйственным производителям
 • Консультации по трудовому праву, составление внутренних документов предприятия, адвокатская помощь в решении трудовых споров, консультации по охране труда

Телефоны в Киеве: +38 (044) 495-19-28, 495-19-29

Эл. почта: pravo@splf.ua

Skype: splf.ua

Принудительное исполнение мирового соглашения, утвержденного судом в хозяйственном процессе

Адвокат адвокатской компании "Соколовский и Партнеры" Дмитрий Гуйда

Текст доступен на украинском языке

Можливість мирного врегулювання спору при розгляді справи в суді першої інстанції закріплено в ст. 78 ГПК України, а процедура затвердження досягнутих домовленостей сторін на стадії виконавчого провадження міститься в ч. 4 ст. 121 ГПК України. Проте особливістю господарського процесу є те, що ГПК не містить положень про можливість затвердження судом мирової угоди під час апеляційного і касаційного розгляду справи.

Стаття 78 ГПК України передбачає, що мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову. Про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

У мировій угоді передбачаються дві групи умов: обов’язкові та факультативні. Обов’язковими умовами є пункти щодо умов, розміру і строків виконання зобов’язань обома сторонами або однією стороною перед іншою. Крім обов’язкових умов, мирова угода може містити й факультативні умови, наприклад, про відстрочку або розстрочку виконання зобов’язань, уступку права вимоги, визнання боргу або зменшення його розміру тощо. Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета. У зв’язку з цим не можуть включатися до мирової угоди умови щодо застосування неустойки (штрафу, пені) за невиконання її умов.

В разі невиконання однією зі сторін зобов’язань за умовами мирової угоди, виникають питання щодо способу та порядку виконання мирової угоди в примусовому порядку.
При поданні до суду спільної заяви сторін про затвердження мирової угоди необхідно вимагати від суду винесення Ухвали про затвердження мирової угоди з обов’язковим зазначенням та врахуванням в ній всіх вимог до виконавчого документу, які закріплені в ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження».

Відповідно до абз. 5 п. 7.9. Постанови ВГСУ № 9 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України», якщо ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди відповідає вимогам ЗУ "Про виконавче провадження", то вона є виконавчим документом і підлягає виконанню державною виконавчою службою.
Якщо ж ухвала суду про затвердження мирової угоди не відповідає вимогам до виконавчого документа, зазначених у статті 18 ЗУ «Про виконавче провадження», то така ухвала не має статусу виконавчого документа, і сторона у справі не позбавлена права звернутися з позовом про спонукання до виконання мирової угоди, у випадку задоволення якого, господарський суд видає наказ. Відповідний позов може мати як майновий, так і немайновий характер у залежності від змісту умов мирової угоди (п. 3.19 Постанови ВГСУ №18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування ГПК судами першої інстанції»).

При цьому звернення заінтересованої особи до суду із зазначеним позовом без попереднього отримання постанови державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження не є підставою для відмови в задоволенні вказаного позову (Постанова ВСУ від 23.09.2015 р. у справі № 6-274цс15).
Ще одним способом змусити боржника виконувати умови мирової угоди є звернення із заявою до суду, який затверджував (визнавав) мирову угоду, про зміну способу і порядку виконання мирової угоди.

Зміною способу і порядку виконання рішення є прийняття господарським судом нових заходів для реалізації рішення в разі неможливості його виконання у порядку і способом, раніше встановленими. Наприклад, зміна способу виконання рішення можлива шляхом видозмінення зазначеної у рішенні форми (грошової чи майнової) виконання, тобто за відсутності у боржника присудженого позивачеві майна в натурі або грошових коштів, достатніх для покриття заборгованості (Постанова ВГСУ від 16.08.2007 р. у справі № 37/103).

Ст. 121 ГПК не обмежує відповідне право господарського суду певним строком, воно може бути реалізоване у будь-який час після набрання рішенням законної сили і до його фактичного повного виконання, в межах строку пред'явлення наказу до виконання. Також не обмежується право заявника на повторне звернення з відповідною заявою, якщо вона вже розглядалася судом (п. 7.1. Постанови ВГСУ від 17.10.2012 р. № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»).

Ще одним способом змусити боржника виконувати умови мирової угоди є подання заяви про роз'яснення рішення суду, яке допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання (ч. 3 ст. 89 ГПК).

Відповідно до вимог статті 34ЗУ "Про виконавче провадження" у разі якщо викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення або зміст наказу є незрозумілими, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення такого рішення чи змісту документа.
Господарський суд першої інстанції, який видав виконавчий документ, зобов'язаний розглянути заяву державного виконавця у десятиденний строк з дня її надходження і за необхідності дати відповідне роз'яснення рішення чи змісту виконавчого документа, не змінюючи їх редакції. Роз'яснення рішення, ухвали здійснюється господарським судом за правилами статті 89ГПК.
В ухвалі про роз'яснення судових рішень господарський суд не може визначати порядок та умови здійснення виконавчого провадження (п. 10 Постанови ВГСУ від 17.10.2012 р. № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»).

Мирова угода є швидким і, в більшості випадків, ефективним способом врегулювання спору, але, в той же час, є ризик не одержати бажане. Мінімізувати ризики, а також витрати матеріального, часового та людського ресурсу допоможе правильний, юридично грамотний супровід всіх етапів процесу укладання та виконання мирової угоди.

Найкращим варіантом вирішення питання примусового виконання умов мирової угоди (у майбутньому) буде оформлення ухвали про визнання мирової угоди як виконавчого документа. У такому разі без повторної судової тяганини можна звернутися до державної виконавчої служби та стягнути те, що належить за мировою угодою.

Крім цього, в мировій угоді обов’язково необхідно зазначити, що в разі добровільного невиконання або порушення її умов, з винної сторони буде стягнуте у примусовому порядку згідно мирової угоди шляхом звернення до виконавчої служби. Зазначене слово «стягнути» в Ухвалі про затвердження мирової угоди дозволить уникнути можливої безпідставної відмови державного виконавця у відкритті виконавчого провадження.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.